Geen pretvakken

Blijkens het artikel van Birgit Donker en Yaël Vinckx over vrouwenemancipatie (NRC Handelsblad, 7 maart) zou ik vakken als culturele antropologie en Frans typeren als pretvakken.

Maar ik ben wel de laatste die zoiets zou beweren. De term 'pretpakket' is niet door mij verzonnen maar wordt gebruikt in discussies over het verschijnsel dat meisjes weliswaar ruimschoots deelnemen aan het middelbaar en hoger onderwijs, maar daarbinnen meer dan jongens kiezen voor alfa- en gammawetenschappen. Dat wordt als een probleem beschouwd omdat zulke vakken (en schoolkeuzepakketten met vooral talen en geschiedenis) minder kansen bieden op de arbeidsmarkt. Uit het perspectief van de economische zelfstandigheid van vrouwen is dat vervelend, uit het perspectief van de academisch vorming in het geheel niet. Mij zou het duizendmaal liever zijn als studenten (m/v) zich en masse vervoegden bij Frans of culturele antropologie dan dat ze allemaal modieuze universitaire 'kundes' willen kunnen. En nog mooier zou het zijn als ze met die echte academische opleidingen ook werk zouden vinden.

    • Dr. Jolande Withuis