Emancipatieraad: geld voor zelfhulp

DEN HAAG, 10 MAART. Het ministerie van WVC moet bevorderen dat zorgverzekeraars op korte termijn de (mede-)financiering van vrouwenzelfhulp op zich nemen.

Uiteindelijk moet deze vorm van hulp helemaal in het verzekeringspakket worden opgenomen. De Emancipatieraad zegt dit in het advies 'Vrouwenzelfhulp: een goede koop' dat gisteren is uitgebracht aan minister d'Ancona van WVC. De raad noemt vrouwenzelfhulp een onmisbaar onderdeel van het aanbod aan zorg- en hulpverlening. Dat wordt volgens de raad nu in zijn bestaan bedreigd door hoge werkdruk, onderbezetting en een kwetsbare financiële positie. Vrouwenzelfhulp vult de reguliere zorg- en hulpverlening aan. De medewerksters zijn meestal onbetaalde vrijwilligers.