Eigen bloed

In W&O van 24 februari schrijft u dat transfusie met eigen, enkele weken van tevoren afgenomen bloed in Nederland nog onbekend is. In de Sint Maartenskliniek in Nijmegen, waar ik werkzaam ben, wordt deze methode echter reeds enkele jaren bij elke patiënt die dit wenst toegepast. Dit vindt plaats in samenwerking met de bloedbank Nijmegen. Jaarlijks wordt bij meer dan honderd patiënten één of meerdere zakjes bloed van tevoren afgenomen t.b.v. een geplande operatie.

Daarnaast is er in de Sint Maartenskliniek al vijf jaar de mogelijkheid aanwezig om tijdens de operatie het bloed van de patiënt op te vangen en vervolgens te wassen en weer terug te geven aan de patiënt. Op deze wijze wordt er donorbloed uitgespaard.

Deze methoden zijn in Nederland gelukkig niet onbekend. Hetgeen overigens niet afdoet aan de waarde van het proefschrift van dr. D.H. Biesma.

    • H.E. Polak