Duitsers gaan Pakistanen opleiden

NEW YORK, 10 MAART. Duitsland zal na goedkeuring door het Oostenrijkse parlement Pakistaanse vredestroepen in dienst van de Verenigde Naties opleiden in Oostenrijk. De 3.000 Pakistanen zullen in juni de VN-vredesmacht in Bosnië versterken. Het Oostenrijkse parlement neemt vandaag een besluit over de operatie. In kringen van VN-diplomaten wordt niet verwacht dat zich enige moeilijkheden zullen voordoen.

De VN geven nog geen ruchtbaarheid aan de zaak, mogelijk uit angst dat publiciteit de Oostenrijkse parlementariërs zal weerhouden het plan goed te keuren.

De Pakistanen staan bekend als ijverige maar slecht getrainde militairen, die bovendien niet over adequaat eigen materieel beschikken. Aan het Pakistaanse aanbod om manschappen beschikbaar te stellen was de voorwaarde verbonden dat ze materieel zouden krijgen. Dat materieel wordt door de Duitsers geleverd.

Duitsland had volgens VN-woordvoerder Eckhard zelf geen terrein beschikbaar om op korte termijn zoveel troepen te kunnen trainen. “Daarna was Oostenrijk een van de opties”, aldus Eckhard, die geen andere landen wil noemen. Wenen is na New York en Génève de derde VN-stad en kantoren van diverse suborganisaties zijn in de stad gevestigd.

“In principe willen wij alleen volledig uitgeruste vredestroepen die zes maanden beschikbaar zijn”, aldus Eckhard. “Ze nemen zelf hun tenten mee en voorzien in hun eigen voedsel. Op dit moment is de behoefte aan troepen echter zo groot, dat we bereid zijn concessies te doen en over oplossingen na te denken als landen zeggen niet volledig aan onze eisen te kunnen voldoen.” Vandaar dat na bemiddeling door de Amerikanen Duitsland bereid was de Pakistanen te bevoorraden en op te leiden.

In het verleden hebben veelal westerse landen voertuigen en wapens aan Pakistaanse vredestroepen geleverd, onder meer in Somalië. Daar werden op 5 juni van het vorig jaar 24 Pakistanen door troepen van krijgsheer Mohammed Aideed vermoord. Eckhard kon niet vertellen of het Pakistaanse verzoek om training daarmee in verband staat. Bij de Pakistaanse VN-missie was niemand voor commentaar beschikbaar.

Voor Pakistan is het leveren van vredestroepen een exportprodukt waar de Pakistaanse regering aan verdiend. De vergoeding vanuit New York aan landen die VN-troepen beschikbaar stellen ligt vast. De soldij van Pakistaanse militairen ligt aanzienlijk lager, waardoor de Pakistaanse regering geld overhoudt.

    • Lucas Ligtenberg