De KLM verzet zich tegen de financiële steun van de Franse regering voor Air France van vijf miljard gulden.

“Wij zeggen al enige tijd: het moet afgelopen zijn met staatsteun. In dat standpunt zijn wij niet veranderd. Dus wij zijn er tegen dat Air France door de Franse regering van miljarden francs wordt voorzien”, aldus een woordvoerder van de Nederlandse luchtvaartmaatschappij. De KLM zal voorlopig niet tot actie overgaan. “Wij wachten de beslissing van de Europese Commissie af.” De KLM voert later deze maand zelf een aandelenemissie uit om het eigen vermogen te versterken. Grootaandeelhouder de Nederlandse Staat, dat een belang van 38,2 procent in de maatschappij bezit, zal de KLM “tegen marktvoorwaarden” steunen door haar aandeel via de emissie op peil te houden.

KLM-topman Pieter Bouw presenteerde vorige maand als lid van een 'Comité van Wijzen' een adviesrapport over de Europese luchtvaartindustrie waarin staat dat noodlijdende luchtvaartmaatschappijen in Europa nog een laatste kans moeten krijgen om met behulp van financiële steun van de staat orde op zaken te stellen. Een terugtredende overheid, deregulering, verdergaande liberalisering en het afbreken van nationale barrières zijn de belangrijkste trefwoorden in het rapport. Het comité stelde bij de presentatie tevens dat de lidstaten van de Europese Unie hun bevoegdheid om te onderhandelen over luchtvaartverdragen zo snel mogelijk moeten overhevelen naar Brussel.