De Duitse minister van financiën, Theo Waigel, heeft in een artikel in de krant Bayernkurier voorgesteld de Europese Commissie te verkleinen.

Vooruitlopend op de intergouvernementele conferentie van 1996, waar de institutionele hervormingen binnen de EU en aanpassing van het verdrag van Maastricht aan de orde zullen komen, stelt Waigel voor de commissie om te vormen tot een kleiner, “politiek verantwoordelijk lichaam”. Waigel schrijft dat het aantal commissarissen een afspiegeling moet zijn van het aantal werkterreinen en niet van het aantal nationaliteiten in de Unie. (Reuter)