Correcties & Aanvullingen

Corpsherrie

In de krant van maandag 7 maart (Op de Wallen valt corpsherrie niet op, pagina 2) wordt aan mevrouw A. Blom een uitspraak toegeschreven over de verhuizing van het studentencorps naar de Warmoesstraat: “Die straat kan het er wel bij hebben, was misschien de redenering”. Deze uitspraak is niet gedaan door mevrouw Blom, maar door een andere bewoonster van de Raamgracht die eerder werd geciteerd.