Cebuco verwacht einde daling advertentievolume

ROTTERDAM, 10 MAART. Het Centraal Bureau Courantenpubliciteit (Cebuco) verwacht dat dit jaar een eind zal komen aan de scherpe daling van het advertentievolume in de afgelopen jaren. “Voor de landelijke dagbladen houden wij rekening met een kleine plus”, zo verklaart B. Arts desgevraagd.

De omslag komt vooral door de toenemende reclamebestedingen voor merkartikelen en diensten. De vorig jaar december aangekondigde boycot van adverteerders omdat de dagbladwerkgevers gezamenlijk de tarieven wilden verhogen, blijkt een loze kreet te zijn geweest. Uit de cijfers van het Cebuco blijkt dat in de eerste acht weken deze reclamebestedingen met gemiddeld twee procent zijn gestegen.

Het aan Cebuco gelieerde bureau voor mediabestedingen BBC, dat niet het volume maar het bedrag registreert, heeft zelfs een stijging van 9 procent waargenomen voor advertenties voor merkartikelen en diensten in de eerste vier weken van 1994. De stijging bij de dagbladen lag hoger dan het gemiddelde bij deze reclamebestedingen die op 7,6 procent uitkwamen.

Volgens A.J. Nieuwstad van BBC komt uit de cijfers van zijn bureau naar voren dat er in het laatste kwartaal van 1993 de bodem voor de dagbladen was bereikt. De stijging bij de tijdschriften blijft op dit moment achter bij die van de dagbladen. Radio en televisie blijven echter sterker profiteren van de opleving met stijgingen van rond de 15 procent.

Het totale advertentievolume voor de dagbladen nam in de eerste helft van 1993 af met 9,6 procent. Over geheel 1993 was de teruggang 8 procent zo meldt Arts van het Cebuco. In deze cijfers zitten ook de personeelsadvertenties verdisconteerd. Deze cijfers worden ook gehanteerd door de werkgeversvereniging de Nederlandse Dagblad Pers, die deze cijfers eind deze maand publiceert.

Voor de regionale dagbladen zal volgens Arts van het Cebuco de opleving in de reclame voor merkartikelen en diensten dit jaar nog niet voldoende zijn om de balans te doen omslaan. Dit komt door het teruglopende aantal personeelsadvertenties. Het einde van die daling is nog niet in zicht. Er werden in de eerste twee maanden ruim een kwart minder personeelsadvertenties verkocht dan in het jaar ervoor.

Volgens Arts hangt het succes van 1994 voor de dagbladen op advertentiegebied samen met de wereldkampioenschappen voetbal deze zomer in de VS. “De dagbladen lenen zich bij uitstek voor actuele reclamecampagnes. Als Nederland het goed doet in de VS, zullen de kranten daarvan profiteren. Het aantrekken van de arbeidsmarkt met bijbehorende personeelsadvertenties zou ook een herstel voor de advertentie-inkomsten bij dagbladen kunnen opleveren, maar daarmee houd ik geen rekening”, aldus Arts van de Cebuco.

Vooral landelijke dagbladuitgevers wisten de teruggang in het advertentievolume deels te compenseren door oplagegroei. Daardoor wisten sommige toch in het afgelopen jaar te scoren. Reed Elsevier-dochter de Dagbladunie (uitgever van onder meer Algemeen Dagblad en NRC Handelsblad) meldde zelfs in 1993 een 'topjaar' te hebben gehad. Perscombinatie (Volkskrant, Trouw, Parool) incasseerde een winstdaling van 6 procent bij een 3 procent lagere omzet en Wegener met talrijke regionale bladen boekte een kleine winststijging.

    • WABE van ENK