CDA-wethouder wil Kamerzetel voor Fries

LEEUWARDEN, 10 MAART. De Leeuwarder CDA-wethouder B. Bilker wil het enige Friese CDA-Kamerlid M. van der Ploeg-Posthumus uit Leeuwarden door voorkeursstemmen aan een zetel helpen.

Van der Ploeg staat nu op een 47ste plaats en afgaande op de huidige verkiezingspeilingen is het onzeker of ze wordt gekozen, aldus Bilker. Door middel van 30.000 voorkeursstemmen zou ze rechtstreeks in het parlement kunnen worden gekozen, meent hij.

Bilker zegt de afgelopen dagen overspoeld te zijn met telefoontjes van met name ouderen uit Friesland die hun zorg uitten over de lage plaats van Van der Ploeg op de CDA-lijst. “Ze spoorden me aan om hier wat aan te doen, anders zouden ze niet meer op het CDA stemmen. Deze mensen beschouwen Minke van der Ploeg als hun eigen Kamerlid.”

Op welke manier Bilker actie gaat ondernemen, bespreekt hij de komende dagen met een aantal partijgenoten. Hij zegt in eerste instantie een “signaal te willen afgeven” aan het partijbestuur. Volgens Bilker is Friesland er bij de kandidaatstelling bekaaid afgekomen en is de huidige kandidatenlijst van het CDA niet representatief. “De Kamerkring Friesland telt 10.000 leden en behoort tot één van de grootste van het land. Ik begrijp niet goed waarom een belangrijke partij als het CDA geen Friese kandidaat op een hogere plaats heeft gezet. Dat is een regelrechte belediging van Friesland”, aldus de Leeuwarder wethouder.

Het partijbestuur plaatste het eerste Friese CDA-Kamerlid K. Tuinstra uit Sint Annaparochie op zo'n lage plaats dat hij vervolgens bedankte voor een nieuw Kamerlidmaatschap. Het derde CDA-Kamerlid uit Friesland J. Nijland stelde zich niet opnieuw verkiesbaar.

Bilker meent dat de landelijke CDA-top “niet veel begrijpt van wat er in Friesland leeft”. “Er wordt niet goed geluisterd naar de basis. Dat blijkt ook uit de perikelen rond de AOW, waarover geen afgewogen standpunt is ingenomen.”

M. van der Ploeg noemt het “sympathiek” dat Friesland een signaal wil afgeven. Volgens haar is het “absoluut noodzakelijk” dat er uit elke regio een vertegenwoordiger in de Kamer zit. “Dus ook uit Friesland.” Van der Ploeg: “Ik merk elke dag hoe nuttig het is een direct contact te hebben met je achterban. Friesland is nu te weinig vertegenwoordigd. Een 47ste plaats is te laag.” Met de actie bemoeit ze zich niet. “Daar hou ik me buiten. Ik heb een intentieverklaring getekend waarin ik akkoord ga met de kandidaatstelling en de plaats op de lijst.”

B. Vries, voorzitter van de Kamerkring Friesland van het CDA en tevens lid van het landelijk partijbestuur, wil zich nog niet uitlaten over de voorkeursactie voor Van der Ploeg. “Ik ben er niet van op de hoogte gesteld en dat verbaast me.” Maandag bespreekt het dagelijks bestuur van het CDA-Friesland het initiatief van Bilker.

Een woordvoerder van het partijbureau laat weten dat een voorkeursactie een middel is om een regionale kandidaat te kiezen. “Er is niets op tegen wanneer de regionale herkenbaarheid op zo'n manier vergroot wordt en het CDA er stemmen mee haalt. In het verleden is René van der Linden ook met 34.000 voorkeursstemmen in de Kamer gekozen.”