Beurskoers van Fokker keldert na verliescijfers

PAG.19 ANALYSE

AMSTERDAM, 10 MAART. De beurskoers van Fokker is vandaag met bijna zes gulden naar 15,10 gulden gezakt als reactie op de bekendmaking van het recordverlies van 460 miljoen gulden over 1993.

Hoge rentelasten en miljoenenvoorzieningen in verband met reorganisaties en tegenvallende verkoopprijzen van vliegtuigen waren de voornaamste oorzaken van het dramatische verlies van de vliegtuigproducent. Over 1992 was er nog een kleine winst van 20 miljoen behaald.

Tegelijk met de jaarcijfers maakte Fokker gisteren bekend dat de Nederlander ir. B. van Schaik (49) per 1 april zal worden benoemd tot bestuursvoorzitter. Van Schaik is bij Mercedes Benz verkoopdirecteur Europa voor vrachtwagens. Met de benoeming versterkt Dasa, evenals Mercedes een volle dochter van Daimler Benz, haar greep op Fokker.

Op de Amsterdamse effectenbeurs stortte de koers van het aandeel Fokker volledig in elkaar. Door het grote verlies is het eigen vermogen van Fokker, dat in mei vorig jaar door de overneming door het Duitse Dasa juist aanmerkelijk was versterkt, opnieuw ernstig aangetast. Fokkers raad van bestuur zoekt naar mogelijkheden om de balansverhoudingen te verbeteren.

Onverkochte of nog niet afgeleverde vliegtuigen bliezen de rentelast van het concern op tot 180,9 miljoen gulden. Er staan nu nog maar zes Fokkers te wachten op klanten, in tegenstelling tot de 32 toestellen die Fokker begin '93 in voorraad had. De onderneming moest echter een hoge prijs betalen voor de reductie van de voorraad. Een groot aantal vliegtuigen werd tegen te lage prijzen verkocht of aan klanten in lease uitgegeven. Daardoor leggen zij nog steeds een groot beslag op Fokkers vermogen. Voor het lopende jaar durft het Fokker-bestuur “gezien de aanzienlijke onzekerheden” geen uitspraak te doen over de resultaten. Door de tegenvallende opbrengsten heeft het concern een voorziening van 275 miljoen moeten treffen. De voorziening geldt voor 1993 én voor 1994, zegt een woordvoerder van Fokker. Hij geeft daar in feite mee aan dat ook dit jaar de verkoopprijzen onder druk staan.

De winst- en verliesrekening van Fokker zal in 1994 extra worden belast met miljoenenvoorzieningen voor werknemers die moeten vertrekken. De vliegtuigbouwer heeft een sanering aangekondigd waarbij 1900 banen moeten verdwijnen. De vakbonden willen het aantal gedwongen ontslagen zoveel mogelijk beperken, maar Fokker vraagt in dat geval zware offers van het personeel. Fokker wil alleen instemmen met arbeidsduurverkorting als de werknemers proportioneel loon inleveren. Het bedrijf wil de lonen drie jaar bevriezen en één procent korten op de vakantie-uitkering. Als er geen werk is zouden de werknemers verplicht atv- of vakantiedagen moeten opnemen.