AOW

In zijn ingezonden brief in NRC Handelsblad van 8 maart betoogt de R. Goedhart het volgende. “Als ik geld reserveer voor de oude dag door het betalen van pensioenpremies dan hoef ik op dat moment minder AOW-premie te betalen. Het is dus niet onrechtvaardig als later, bij het krijgen van de uitkeringen een AOW-premie moet worden betaald van dat aanvullend inkomen.”

Omdat de ingehouden AOW/AWW-premies aan een maximum waren gebonden heeft een grote groep mensen met een inkomen boven een bepaald bedrag altijd de maximum premies betaald ook nadat de pensioen /lijfrentepremies van hun inkomen waren afgehouden. Voor deze groep is het wel onrechtvaardig om hen van hun uitkeringen AOW-premie te laten betalen. Bovendien heeft die groep vóór hun 65-jarige leeftijd al de hoogste premie moeten betalen voor dezelfde AOW-uitkering.

In een artikel van de pensioendeskundige Marga Bruyn-Hundt lees ik dat de koppeling van de ouderdomsuitkering aan de lonen zo dikwijls buiten werking is gesteld dat de koopkracht van de AOW sinds 1980 mnet ruim twaalf procent is gedaald.

Ik ben het er mee eens dat er grote financiële offers moeten worden gebracht om extra banen te scheppen, maar tot nu toe heeft niemand me ervan kunnen overtuigen dat de ouderen opnieuw moeten betalen.

    • H.J.M. Beijk