Actie politie in asielcentrum was 'onbehoorlijk'

DEN HAAG, 10 MAART. De rijkspolitie is in 1992 onbehoorlijk opgetreden tijdens een actie in het asielzoekerscentrum van Oisterwijk.

Dit oordeelt de Nationale Ombudsman, M. Oosting, in een gisteren gepubliceerd rapport. Een groep van negen agenten, met honden, lichtte in de zomer van 1992 in 54 kamers van het opvangcentrum 's ochtends vroeg zonder schriftelijke toestemming van hogerhand en zonder zich te legitimeren een aantal vluchtelingen van hun bed. De ombudsman stelt dat de politieambtenaren niet bevoegd waren op deze manier een inval te doen. Evenmin juist was de wijze waarop de agenten in burger hun honden hebben ingezet, vindt de ombudsman.