Werkloosheid in EU nadert 20 miljoen

BRUSSEL, 9 MAART. De werkloosheid in de twaalf landen van de Europese Unie is in januari wederom gestegen.

Volgens het Europees bureau voor de statistiek stonden in die maand 19,1 miljoen mensen ingeschreven bij de arbeidsbureaus. Dat komt overeen met 10,9 procent van de Europese beroepsbevolking. Het betekent ook een stijging met 0,1 procentpunt ten opzichte van december vorig jaar en van 0,9 procentpunt ten opzichte van januari 1993. Nederland blijft met een werkloosheid van 10,0 procent nog onder het Europees gemiddelde. Maar de toename van de werkloosheid was vorig jaar in Nederland het grootst, op Spanje na. Spanje heeft met 22,9 procent de hoogste werkloosheid. Daarbij moet worden aangetekend dat er geen betrouwbare cijfers van Griekenland beschikbaar zijn.