Werkgroep studeert op verbetering fiscaal klimaat

DEN HAAG, 9 MAART. Door grotere mobiliteit, vervaging van de grenzen en de internationale heroriëntatie binnen ondernemingen (globalisering) kijken ondernemers steeds kritischer naar het fiscale beleid van de overheid. Voor het behoud en de uitbreiding van de werkgelegenheid in Nederland moet de overheid deze ontwikkeling nauwlettend volgen en daarop adequaat reageren. Staatssecretaris Van Amelsvoort (financiën) heeft daarom gisteren een werkgroep geïnstalleerd die concrete voorstellen gaat formuleren voor verbetering van het belastingklimaat in Nederland.

De staatssecretaris wees daarbij op het grote belang van buitenlandse investeringen voor de Nederlandse economie. In het begin van de jaren tachtig bedroegen de buitenlandse investeringen in Nederland ongeveer twee miljard gulden per jaar, dat is gestegen tot veertien miljard gulden per jaar.

De Nederlandse fiscale infrastructuur moet concurrerend zijn in vergelijking met die van de belangrijkste handelspartners, vindt Van Amelsvoort. Om de positie van Nederland als vestigingsland ook op fiscaal gebiedvoldoende zeker te stellen, verdient het Nederlandse fiscale stelselvoortdurende en kritische aandacht. Daarbij geldt als uitgangspunt deversterking van de fiscale structuur teneinde Nederland aantrekkelijk tehouden voor reële investeringen ('rokende schoorstenen') waaruit duurzame werkgelegenheid voortvloeit, terwijl er anderzijds voldoende waarborgen dienen te zijn tegen uitholling van de Nederlandse belastinggrondslag.

De werkgroep is een vervolg op de zogeheten fiscale Oriëntatie-nota die Van Amelsvoort in 1992 publiceerde. De werkgroep zal waarschijnlijk diverse voorstellen doen die Nederland fiscaal aantrekkelijker maken voor buitenlandse investeerders. Het is de bedoeling dat de voorstellen bij de formatie van het nieuwe kabinet beschikbaar zijn.