Wallage voorstander van voorkeursbeleid

DEN HAAG, 9 MAART. Staatssecretaris J. Wallage (sociale zaken) vindt dat een voorkeursbeleid voor allochtonen moet blijven bestaan. Zo'n beleid is nog steeds nodig voor het wegwerken van achterstanden op de arbeidsmarkt voor migranten, zo zei hij gisteren tijdens een bijeenkomst in Amsterdam ter gelegenheid van de Internationale Vrouwendag.

Daarmee lijkt Wallage, nummer twee op de lijst voor de Tweede Kamerverkiezingen, zich te scharen aan de kant van partijleider W. Kok en minister E. van Thijn (Binnenlandse Zaken). Die bleken het al eerder niet eens te zijn met de opvattingen van de Rotterdamse kandidaat-wethouders H. Simons en H. Kombrink die bepaalde delen van zo'n voorkeursbeleid willen afschaffen. Zij willen maatregelen handhaven die de achterstand van allochtonen in onderwijs en op de arbeidsmarkt helpen wegwerken, maar zijn tegen een absolute voorkeursbehandeling voor allochtonen bij de vervulling van vacatures waardoor de deur voor autochtonen gesloten blijft.

Wallage zei gisteren echter zo'n voorstelling van zaken ongelukkig te vinden omdat daarmee de indruk wordt gewekt dat allochtonen een luxe-behandeling krijgen. Dat is in zijn ogen niet het geval. Wie gelijke behandeling als uitgangspunt neemt, aldus Wallage, moet ervoor zorgen dat allochtonen die nu in een achterstandsituatie zitten, ook gelijke kansen krijgen.

Minister Van Thijn pleitte voor meer solidariteit en partijleider Kok zei eind vorige maand: “Het wegnemen van achterstellingen, het geven van gelijke kansen, het geven van vergelijkbare perspectieven aan mensen die van buiten zijn gekomen en mensen die hier wonen, dat lijkt me toch het uitgangspunt te zijn.”