VS zetten Serviërs onder druk in vredesproces Bosnië

BELGRADO, 9 MAART. Amerikaanse diplomaten hebben gisteren de Serviërs onder druk gezet met het doel hen te dwingen zich achter het initiatief van een Bosnische federatie te scharen. Veel succes lijken ze daarmee echter nog niet te hebben geboekt.

De speciale afgezant van de VS in het vredesproces in ex-Joegoslavië, Charles Redman, sprak gisteren in Belgrado met de Servische president Milosevic en de vice-president van de 'Servische republiek' in Bosnië, Koljevic. Onderwerp van gesprek was het onlangs in Washington bereikte akkoord tussen Kroatië, de Bosnische Kroaten en de Bosnische moslims over de vorming van een federatie in Bosnië, die een confederatie met Kroatië zou moeten aangaan. De Serviërs hebben tot dusverre zeer kritisch op dit akkoord gereageerd.

Volgens diplomaten in Belgrado, Zagreb en Washington zijn Milosevic en Koljevic zwaar onder druk gezet om de Bosnische Serviërs ertoe te brengen zich bij de moslim-Kroatische federatie aan te sluiten. Milosevic zou in ruil voor zijn steun een geleidelijke opheffing van de sancties tegen Joegoslavië (Servië en Montenegro) zijn beloofd. De Amerikaanse ambassadeur in Zagreb, Peter Galbraith, dreigde gisteren in het openbaar dat Servië “het zwarte gat van Europa” zal worden als het niet aan het project meewerkt.

Officieel is over Redmans overleg weinig meegedeeld, maar volgens betrokken diplomaten reageerden de Servische leiders zeer sceptisch. Koljevic noemde het “zeer onwaarschijnlijk” dat de Bosnische Serviërs met de Bosnische Kroaten en de moslims in zee zouden gaan. Redman zelf zei na de besprekingen dat het moslim-Kroatische akkoord op zichzelf “niet genoeg” is om in Bosnië de vrede te herstellen en dat de medewerking van de Serviërs onmisbaar is.

Redman reisde later gisteren door naar de Kroatische hoofdstad Zagreb, waar hij president Tudjman ontmoette. Hij prees in Zagreb “de werkelijk buitengewone vorderingen” die de afgelopen weken in Wenen zijn geboekt in de besprekingen tussen de Bosnische Kroaten en de moslims over de details van hun akkoord over de Bosnische federatie. Het Weense overleg “verloopt met veel succes”, aldus Redman. “Het is veel werk, maar de mensen die zich ermee bezighouden bereiken resultaten die niemand voor mogelijk had gehouden.”

De Bosnische premier, Haris Silajdzic, is vannacht in Moskou aangekomen voor besprekingen met de Russische autoriteiten. (Reuter, AFP, AP)