Vleescoöperatie Coveco gaat aandelen uitgeven

ROTTERDAM, 9 MAART. De grootste Nederlandse onafhankelijke vee- en vleesafzetcoöperatie Coveco gaat aandelen uitgeven. De ledenraad van de coöperatie in Velp heeft deze week unaniem ingestemd met dit voorstel van het bestuur. De emissie moet worden gezien als een reddingsplan.

De uitgifte van nieuwe aandelen moet de komende jaren vijftien miljoen gulden opbrengen. Dat geld wordt grotendeels aangewend voor vee- en vleesonderneming Coveco Beheer NV, die een ingrijpende reorganisatie achter de rug heeft en nu behoefte heeft aan nieuw kapitaal.

De vee- en vleessector maakt zeer slechte tijden door. De varkenssector heeft te maken met zeer lage prijzen. De produktie van Nederlands rundvlees zal, volgens voorspellingen van het Centraal Bureau voor de Statistiek, waarschijnlijk flink afnemen als gevolg van een inkrimping van het aantal vleesstieren met een vijfde. De omvang van de totale rundveestapel was begin dit jaar met 4,6 miljoen dieren, ongeveer drie procent kleiner dan een jaar eerder.

De coöperatie is met een belang van veertig procent grootaandeelhouder van Coveco Beheer NV. De vennootschap heeft zo'n dertig miljoen gulden nodig, waarvan de helft uit de emissie wordt gedekt. De coöperatie wil daarnaast rond twaalf miljoen gulden bijdragen uit het bestaande vermogen. Andere aandeelhouders van Coveco Beheer zijn de Rabobank, Cebeco en een aantal mengvoerbedrijven.

De 75 afdelingsvoorzitters, die met elkaar de ledenraad van de coöperatie uitmaken, heeft er mee ingestemd dat de participatiebewijzen van de leden worden vervangen door aandelen. Tot nu toe kunnen bij overlijden, bij pensionering of bij beëindiging van het bedrijf deze participatiebewijzen worden verzilverd. Het vermogen van de coöperatie neemt daarom af als het ledenbestand vergrijst. Van dat probleem is zij verlost als aandelen kunnen worden verhandeld, eventueel door bemiddeling van de coöperatie.

De coöperatie heeft ongeveer 6.000 leden. De door de ledenraad goedgekeurde voorstellen van het bestuur houden ook in dat het vermogen van de coöperatie wordt versterkt door vrijwillige bijdragen van de leden, in de vorm van het kopen van aandelen. In eerste instantie gaat het om duizend gulden aan aandelen, maar op termijn kunnen de leden als leveranciers van Coveco hun aandelenbezit opvoeren door meer dieren aan te leveren. Met de omvorming van de structuur van Coveco gaat het bedrijf lijken op bedrijven als Avebe, Suiker Unie en Rabobank Nederland, zo stelt het bestuur.