Van der Moolen boekt scherpe winststijging

Het commissionnairshuis Van der Moolen heeft in 1993 een “uitstekend” resultaat behaald. De winst steeg van 7,95 miljoen tot 19,75 miljoen gulden. Per aandeel steeg de winst van 2,69 tot 6,50 gulden.

Voorgesteld wordt het dividend te verhogen van 1,20 gulden tot 3 gulden in contanten, of 1,50 gulden contant en de rest in agiostock. Het bruto resultaat steeg van 36,15 tot 55,57 miljoen gulden. Na aftrek van bedrijfslasten - 26,27 tegen 23,52 miljoen - resteerde een resultaat vóór belastingen van 29,31 miljoen gulden vergeleken met 12,63 miljoen over 1992.