Vakbeweging schort acties rond WW op

DEN HAAG, 9 MAART. De vakbeweging ziet voorlopig af van massale acties tegen het kabinetsplan om strengere voorwaarden te stellen aan werklozen voor het verkrijgen van een WW-uitkering.

De vakcentrales FNV, CNV en MHP hebben vandaag besloten deze acties op te schorten, nu duidelijk is dat het bewuste wetsvoorstel niet meer voor 3 mei, de dag van de verkiezingen, in de Tweede Kamer zal worden behandeld. Dat betekent dat een besluit daarover op zijn vroegst in het najaar wordt genomen. In het wetsontwerp wordt aan werklozen onder meer de voorwaarde gesteld dat ze van de laatste 52 weken er 35 moeten hebben gewerkt om voor een WW-uitkering in aanmerking te komen. Nu geldt als eis 26 weken. Het kabinet heeft zijn eerdere voorstel (39 weken) iets afgezwakt, maar de vakbeweging vindt deze bijstelling onvoldoende.