Stellingen

Door de intensiever toepassing van fotografie en video dreigt de beleving van het moment ondergeschikt te raken aan het vastleggen van het moment.

B.J.J.M. Berden, Universiteit Utrecht

Wie zijn belevenissen filmt met een videocamera, heeft continu oogkleppen op.

K. Duineveld, Rijksuniversiteit Groningen

Een souvenir is eerder te beschouwen als een graadmeter voor het culturele niveau van de koper dan voor het culturele niveau van het land van herkomst.

H.J. Haitjema

Het verdient overweging om naast het reguliere toernooi om de wereldkampioenschappen atletiek nog een toernooi voor niet gedrogeerde atleten te organiseren.

H.G. Brunner, Katholieke Universiteit Nijmegen

Gezien de matigende invloed van quantumeffekten op het ontstaan van chaos, komt het de voorspelbaarheid van het weer ten goede, niet Schrodinger's Kat maar de Vlinder van Lorenz neer te schieten.

E.C. Neven, Universiteit Utrecht

Door het aanschaffen van de Nederlandse Filmkeuring zullen meer kinderen meer films gaan zien die voor geen enkele leeftijdsgroep geschikt zijn.

R. del Canho, Erasmus Universiteit Rotterdam

Het opdragen van een proefschrift aan vrouw en kinderen is een gratuite manier van dankbetuiging.

A.A.M. Franken, Erasmus Universiteit Rotterdam

Uit het oogpunt van de volksgezondheid verdient het aanbeveling in de rooms-katholieke kerk de wekelijkse vastendag weer in te voeren.

F. Wierckx, Rijksuniversiteit Leiden

Vaak is 'goed' beter dan 'beter'

D. van Knippenberg, Rijksuniversiteit Leiden