Pastores willen onderzoek beleid Bossche bisschop

DEN BOSCH, 9 MAART. In het bisdom Den Bosch moet, net zoals in het bisdom Haarlem, een onderzoek komen naar het functioneren van de bisschop. Dat heeft de secretaris van de Vereniging van pastoraal werkenden VWP in Den Bosch, C. Dobbe, gisteren gezegd voor de KRO-radio.

De woordvoerder van bisschop J. ter Schure bestempelt de plannen voor het onderzoek als “stemmingmakerij.” “Er is niets mis met het functioneren van onze bisschop”, aldus de woordvoerder. Volgens de VWP daarentegen zijn de problemen in het Bossche bisdom dusdanig ernstig dat zo'n onderzoek op zijn plaats is.

Vorige week droeg bisschop Bomers van Haarlem een deel van zijn bevoegdheden over aan zijn vicarissen. Hij volgde daarmee de aanbeveling van een commissie die de problemen in het bisdom Haarlem had onderzocht.

Een overeenkomst met Haarlem is volgens Dobbe de manier waarop Ter Schure het Evangelie verkondigt. Hij zou, aldus de kritek, te weinig ruimte laten voor de individuele geloofsbeleving. Verder zitten volgens Dobbe alle commmunicatiekanalen in het Bossche bisdom “potdicht”. Er zijn geen goede gesprekken met de dekens, met de pastores, niet met de VPW. “Ieder doet maar wat. Er is geen eenheid van beleid.” Een ander punt van kritiek is het personeelsbeleid van de bisschop in de parochies. Het bisdom weigert benoemingen omdat de potentiële bedienaren niet zouden denken en handelen volgens de officiële kerkvisie.

Vorig jaar pleitte de Haarlemse VPW voor het aftreden van Bomers. Dat hebben de Bosschenaren nog niet gedaan. “Hier zullen de pastores tot het laatst toe proberen de bisschop toch nog een beetje de hand boven het hoofd te houden. Omdat er veel oudere pastores zijn, zullen zij eerder geneigd zijn te zeggen: laten we de bisschop toch maar gehoorzamen, want hij is en blijft onze bisschop.” Verschil met Haarlem is dat daar de vicaris zich tegen de bisschop keerde, terwijl de vircarissen in Den Bosch volledig achter Ter Schure zouden staan.