Ook Senaat steunt voorstel dienstplicht

DEN HAAG, 9 MAART. De Eerste Kamer heeft ingestemd met het afschaffen van de opkomstplicht voor militaire dienst per 1 januari 1998. De dienstplicht blijft bestaan zodat in geval van het uitbreken van grote conflicten een beroep op dienstplichtigen kan worden gedaan. Omdat de regering vindt dat de grondwet moet worden gewijzigd, zal de afschaffing van de opkomstplicht na de verkiezingen in een gezamenlijke vergadering van Eerste en Tweede kamer worden behandeld.