'Met één politieboot kun je niet controleren'

DEN HAAG, 9 MAART. “Aruba eiland wordt overspoeld met drugs. Ons volk lijdt daaronder. We kunnen met ons beperkte politie- en douane-apparaat de aanvoer niet tegenhouden. We hebben dringend hulp van Nederland nodig en we willen in deze strijd ook samenwerken met de Antillen.”

Dat zei de Arubaanse minister van justitie Rudy Croes gisteren tegenover deze krant. Steeds meer Arubaanse jongeren gebruiken drugs, aldus Croes. “De prijzen liggen op één tiende van wat in Amsterdam wordt betaald. Daaraan kun je zien dat er een ruime aanvoer is.”

Croes heeft de Amsterdamse hoofdcommissaris Nordholt te hulp geroepen. Nordholt is nu op Aruba om het plaatselijke politiekorps “te professionaliseren”, en om te helepen bij de opzet van een “bijzonder politiekorps” dat drugscriminelen moet opsporen, zegt de minister. Ook krijgt hij adviezen van de directeur van de Binnenlandse Veiligheidsdienst, Docters van Leeuwen, bij het opzetten van een “Interne inlichtingendienst” die een belangrijke rol krijgt in de strijd tegen de drugs.

Minister Croes maakt van zijn verblijf in Nederland, voor de behandeling van de wijziging van het Statuut voor het Koninkrijk door de Tweede en Eerste Kamer, gebruik om overleg te voeren met Nederlandse ministers over de oprichting van een gemeenschappelijke Kustwacht met de Antillen, om drugstransporten met bootjes via de Caraïbische wateren en met vliegtuigen te traceren. “Wij hebben maar één politieboot. Daarmee kun je niet voldoende controleren. Het spul wordt vaak 's nachts aan land gebracht. Vorige week is er nog 60 kilo cocaïne in een van de baaien van het eiland zogenaamd aangespoeld.”

Minister Hirsch Ballin (koninkrijkszaken) heeft meer medewerking toegezegd, en met minister Ter Beek van defensie praat Croes over meer hulp van de Koninklijke Marine bij het opsporen van drugstransporten over zee. Croes bepleit de oprichting van een commissie van het koninkrijk voor de vorming van een Kustwacht. Met de Antillen heeft hij al een overeenkomst gesloten dat politie- autoriteiten over en weer de grnzen van de rijksdelen mogen overschrijden bij de opsporing en vervolging van drugscriminelen.

Croes denkt dat het La Costa kartel, dat gedeeltelijk vanuit Aruba opereerde en waartegen de Arubaanse justitie op het eiland hard is opgetreden, nog steeds het grootste deel van de drugsaanvoer naar het eiland regelt. Hij streeft naar spoedige invoering van een nieuw Wetboek van Strafvordering, dat Justitie in staat zal stellen meer actie te ondernemen.

    • Theo Westerwoudt