Koning Fahd wil Hussein nog steeds niet zien

AMMAN, 9 MAART. Koning Hussein van Jordanië is vandaag onverrichterzake teruggekeerd van een bezoek aan Saoedi-Arabië dat was gezien als een poging tot verzoening met de Saoedische koning Fahd na een periode van bilaterale spanningen over de Jordaanse houding tijdens de crisis in het Golfgebied rondom de Iraakse bezetting van Koeweit ('90-'91).

Koning Fahd nodigde Hussein niet uit voor een beleefdheidsbezoek, zoals hij doorgaans doet met islamitische regeringsleiders die op pelgrimstocht naar Saoedi-Arabië komen. Een hoge Jordaanse regeringsfunctionaris sprak van “ongepast gedrag” van de zijde van Riad. Jordaanse ambtenaren hadden eerder in het openbaar onderstreept dat het om een puur religieus bezoek ging, voor een kleine pelgrimage naar Mekka, maar onofficieel toegegeven te werken aan een ontvangst door koning Fahd. Na lang aandringen door de Egyptische president Mubarak ontving Fahd in januari uiteindelijk wel PLO-leider Arafat, die tijdens de crisis in het Golfgebied misschien nog meer dan Hussein in Riad in ongenade viel. Maar diplomaten zeiden dat er tijdens dat onderhoud weinig verzoening werd bereikt. Saoedi-Arabië, dat voor de oorlog in het Golfgebied ruime financiële steun leverde aan Jordanië en de PLO, wil dat Hussein en PLO-leider Arafat expliciet hun verontschuldigingen aanbieden voor hun steun aan Irak alvorens het de hulp weer op gang wil brengen. De twee leiders hebben tot dusverre echter niet zover willen gaan als Riad eist. Koning Hussein heeft herhaaldelijk gezegd bereid te zijn zijn verontschuldigingen aan Fahd aan te bieden, als hij hem persoonlijk zou hebben beledigd tijdens de Golfcrisis, maar daaraan toegevoegd vast te houden aan zijn opstelling van destijds. De Jordaanse vorst veroordeelde indertijd de door de Verenigde Staten aangevoerde alliantie tegen Irak, hoewel hij de Iraakse bezetting van Koeweit niet goedkeurde. (Reuter, AP)