Kantor verscherpt dreiging aan Tokio over sancties VS

WASHINGTON, 9 MAART. Volgens de speciale Amerikaanse handelsvertegenwoordiger, Mickey Kantor, komen zeven sectoren van de Japanse economie in aanmerking voor handelsmaatregelen op grond van artikel 'super 301' van de Amerikaanse handelswetgeving. Hij deed hierover gisteren mededelingen voor een subcommissie van het Congres. Kantor noemde bosbouwprodukten, glas, papier, grote en kleinere computers, telecommunicatie en verzekeringen. Op deze gebieden zouden Amerikaanse bedrijven moeten profiteren van een grotere opening van de Japanse markt.

Op grond van artikel 301 moeten de VS voor 30 september een lijst opstellen van industriële sectoren die als gesloten voor de Amerikaanse export moeten worden beschouwd. Washington heeft vervolgens 12 tot 18 maanden de tijd om met de handelspartner, in dit geval Japan, te onderhandelen. Bij mislukking kunnen de VS dan sancties treffen voor een bedrag dat gelijk is aan de geschatte schade voor Amerikaanse firma's.

Het handelsconflict tussen Japan en de VS dreigt te escaleren sinds president Clinton en premier Hosokawa er vorige maand niet in slaagden overeenstemming te bereiken. De VS willen dat het handelsoverschot van Japan vermindert en willen de opening van de Japanse markt aan “objectieve criteria” kunnen toetsen. (AFP)