Kabinet wil veel soepelere openingstijden voor winkels

DEN HAAG, 9 MAART. Het kabinet stelt voor om de sluitingstijden voor winkels te versoepelen. Een experiment in veertien gemeenten wijst, volgens het kabinet, uit dat ondernemers geen 'evidente hinder' ondervinden van de maatregel. Het Koninklijk Ondernemersverbond (KNOV) is fel tegen het voorstel. Alleen de grote winkelketens en de grootwinkelbedrijven reageren verheugd op het kabinetsstandpunt.

In de brief aan de Kamer schrijft minister Andriessen (economische zaken) geen reden te zien om vast te houden aan “een strak keurslijf aan regels” wanneer blijkt dat een versoepeling van de regels geen negatieve gevolgen oplevert voor de betrokkenen. Daarom stelt het kabinet voor om de winkeliers vrij te laten in het bepalen van de openingstijden. Als voorwaarde geldt wel datwinkels op zondag dicht blijven. Bovendien mag het maximum van 55 openingsuren per week niet worden overschreden. Het kabinet doet het voorstel op basis een experiment in veertien gemeenten waar sinds tweeënhalf jaar winkeliers hun eigen sluitingstijden mochten bepalen.

Het standpunt is slecht gevallen bij het KNOV. Volgens het verbond bevat het rapport waarop het kabinet haar standpunt baseert, “een flink aantal open deuren”. Te weinig ondernemers hebben gebruik gemaakt van de geboden vrijheid, meent het KNOV. Daarom kan ook niet gesteld worden dat er geen sprake is van negatieve effecten voor zowel experimenterende als niet-experimenterende ondernemers. Bovendien is niet gebleken dat de consument noch de winkelier zit te springen om verruiming van de openingstijden.

Ook de Raad Nederlandse Detailhandel, die opkomt voor grootwinkelbedrijven en winkelketens, heeft om dezelfde redenen ernstige bedenkingen tegen het experiment. Desondanks is deze organisatie een sterkevoorstander van vrijere openingstijden. De raad legt de nadruk op het woordje 'vrijere'. Het kabinetsstandpunt verplicht de kleine ondernemers niets maar biedt 'slechts een mogelijkheid'. Directeur A.C.P.J. Vermeulen vindt dat kleine winkels last hebben van 'koudwatervrees'. “Ze zijn bang dat grote winkels meer profijt hebben van langere openingstijden. Hou er rekening mee dat ook bij grote winkels het licht langer moet blijven branden”, aldus Vermeulen. De directeur vindt dat er op regionaal niveau of per winkelcentra moet worden gekeken naar afstemming van de openingstijden.

Het ministerie van Economische Zaken vindt dat het lage aantal deelnemers geen slechte invloed heeft gehad op het experiment. “Er is meer gekeken naar de negatieve effecten die ondernemers zouden ondervinden van de vrijere openingstijden. Daarvan was geen sprake in de veertien deelnemende gemeenten en ik zie niet in waarom dat anders zou moeten zijn in het hele land”, aldus een woordvoerder van Economische Zaken. Minister Andriessen laat een wijziging van de Winkelsluitingswet over aan een volgend kabinet.