Herlevend rente-optimisme

AMSTERDAM, 9 MAART. De stemming omtrent de mogelijkheden voor een spoedige Duitse en Nederlandse discontoverlaging is in korte tijd omgeslagen. Midden vorige week werd deze mogelijkheid door menig marktpartij nog vrijwel uitgesloten, na het extreem hoge Duitse geldgroeicijfer over januari van 20,6 procent op jaarbasis. Met name door het sterk meevallende loonakkoord in de Duitse metaalsector herleeft de hoop op een verdere monetaire versoepeling. De opnieuw geringe verlaging met 0,03 procent van het Duitse Repo-tarief vanochtend past in dit beeld.

Het loonakkoord bevat een stijging van de CAO-lonen van 2 procent per 1 juni. Doch gecorrigeerd voor kortingen in de secundaire sfeer en de (late) ingangsdatum van de loonsverhoging, resteert voor dit jaar een gemiddelde stijging van nul procent. Prima nieuws derhalve voor de inflatie en voor de rentevooruitzichten. Het voorzichtig herlevend rente-optimisme werd verder gevoed door relativerende woorden van Bundesbank-zijde over de geldgroei-versnelling en hoopgevende woorden van EMI-voorzitter Lamfalussy over een voorzichtige verdere versoepeling van het monetaire beleid in Europa.

De Bundesbank staat nu voor het dilemma de hoop op een spoedige discontoverlaging levend te houden, zonder voetstoots voorbij te gaan aan de hoge geldgroei en de per saldo dit jaar flink gestegen kapitaalmarktrente. Alleen op die manier behoudt zij haar geloofwaardigheid en draagt zij bij aan een toekomstige verdere daling van de kapitaalmarktrente. Een zo laag mogelijke kapitaalmarktrente is, zoals bekend, een belangrijke (ongeschreven) doelstelling van de Bundesbank. Dit wijst namelijk op lage inflatieverwachtingen - inflatiebestrijding is hoofddoelstelling van de Buba - en levert bovendien een belangrijke bijdrage aan het economisch herstel.

De geldmarkt liep gisteren en eergisteren reeds vooruit op de meest waarschijnlijke uitweg uit dit dilemma: een tweede achtereenvolgende geringe verlaging van het Duitse Repo-tarief. Het 1-maands AIBOR (Amsterdam Interbank Offered Rates - het tarief waartegen Nederlandse banken deposito's met looptijden van 1 tot 12 maanden in guldens of eurovaluta aanbieden aan andere binnenlandse banken) noteerde gisteren 5,41 procent, een tiende procentpunt lager dan vorige week maandag. De verwachte verlaging van het Repo-tarief kwam vanochtend inderdaad en bedroeg andermaal 3 basispunten (tot 5,94 procent). De eerste gelegenheid voor DNB om te reageren is komende dinsdag, als de huidige speciale belening (tegen onveranderd 5,5 procent) vervalt. Niet uit te sluiten is dat DNB voorzichtigheidshalve kiest voor een kortlopende belening tegen opnieuw 5,5 procent, om vervolgens na de Bundesbank-vergadering van volgende week donderdag tot een tariefs-verlaging te besluiten.

Gedurende de gehele verslagweek bedroeg de omvang van de beleningen circa 3 miljard gulden, bij een onveranderd hoge geldmarktkasreserve van 15 miljard gulden. Met name op 1 maart bleek de omvang van de belening niet voldoende, waardoor de banken flink op hun contingent (post voorschotten in rekening courant) moesten trekken. De ontsparing op het contingent bleef daardoor gehandhaafd op circa 1 punt.

Bron: Economisch Bureau ING Bank