Foto

Foto: ROTTERDAM, 9 MAART. Met een 'First Real Women's Household Party' werd gisteravond in discotheek Nighttown in Rotterdam Internationale Vrouwendag gevierd. Op de household party (mannen niet welkom) werd gedanst op muziek van louter vrouwen, zoals Lois Lane en Frederique Spigt.

Ook ter gelegenheid van Vrouwendag organiseerde Novib in Den Haag een solidariteitsbijeenkomst voor vrouwen in Bangladesh. In Amsterdam werd met een fakkeloptocht gedemonstreerd tegen geweld jegens vrouwen.

In Utrecht werd niet gedanst, noch gedemonstreerd maar gediscussieerd onder de leus: 'Baas in eigen biobak'. Centraal stond de vraag of vrouwenemancipatie en milieu elkaar in de weg staan. Nu vrouwen meer gaan werken, zullen ze vaker de auto gebruiken, meer tijdsbesparende en milieuonvriendelijke apparaten als diepvriezers en wasdrogers aanschaffen en minder tijd hebben om het afval te scheiden en de biobak buiten te zetten.

“In discussies gaat het altijd over het milieubewuste gedrag van mensen terwijl vooral vrouwen ermee te maken hebben”, zei pannellid I. van Dijk van de Emancipatieraad. “Men vergeet dat vrouwen meer buitenshuis zijn gaan werken en mannen dus meer thuis moeten zijn, om evenveel tijd aan het milieu te blijven besteden.”

Mannen zijn volgens discussieleider B. de Wit best bereid meer huishoudelijke klussen te doen, verwijzend naar een recent onderzoek van de Universiteit van Amsterdam. “Ach”, zucht pannellid minister d'Ancona (WVC), “dat zeggen ze als ze jong en verliefd zijn. Na verloop van tijd willen die mannen carrière maken en leveren ze geen werktijd meer in. En de vrouw ruimt het veld.”

d'Ancona ziet meer heil in een algemene verkorting van de werktijd. De slechte economische situatie in Nederland zal dit proces volgens haar stimuleren. “Het hangt in de lucht. We zien het al in het buitenland: mensen willen wel werktijd inleveren, als ze hun baan maar kunnen houden.”(Foto Bas Czerwinsksi)