EMS wordt in alle stilte gerepareerd

BRUSSEL, 9 MAART. Het Europese Monetaire Stelsel wordt in stilte gerepareerd door de aangesloten centrale banken. Dit bleek gisteren uit uitlatingen van bankiers na een bijeenkomst van het bestuur van het Europese Monetaire Instituut (EMI), voorloper van een toekomstige Europese Centrale Bank.

In de laatste week van juli vorig jaar sneuvelde het EMS onder zware verkoopgolven op de Europese valutamarkt. In het weekeinde daarna besloten de ministers van financiën en de presidenten van de centrale banken de maximale bandbreedte waartussen de Europse munten tegenover elkaar mogen fluctueren, te vergroten van 2,25 procent tot 15 procent. Daarmee werd de koppeling tussen de munten in feite opgeheven. Van de grotere individuele vrijheid die de maatregel in principe bood aan het monetaire beleid van de lidstaten, werd daarna echter geen gebruik gemaakt. In de loop van het jaar keerden de meeste munten in de praktijk weer terug in de richting van hun oude spilkoersen in het EMS. Het voorzichtige rentebeleid van de Bundesbank is in grote lijnen door de overige centrale banken gevolgd. Daarmee wordt de politieke roep om monetaire coördinatie door de banken informeel al in de praktijk omgezet.

EMI-president Alexandre Lamfalussy zei gisteren na afloop van het beraad dat “de filosofie van de centrale banken is dat de voorzichtige versoepeling van het monetaire beleid zal worden doorgezet.” De Portugese minister-president Cavaco Silva zei eerder deze week dat de centrale banken de verruiming van het wisselkoersstelsel de rug hebben toegekeerd.

Hij stelde dat de munten informeel weer waren teruggekeerd in hun oude bandbreedte. “In feite zijn we weer terug in de oude situatie. Daar is geen formele overeenkomst over tussen de centrale banken, maar het is zeker niet bij toeval gebeurd.” Maandag zei de gouverneur van de Nationale Bank van België, Alphons Verplaetse, dat hij voor de Belgische renteverlaging op 1 maart rechtsstreeks concact had gehad met De Nederlandsche Bank en de Bundesbank. “Niet om richtlijnen te ontvangen, maar als wederzijds consult.”

Lamfalussy zei gisteren in navolging van Bundesbank-president Hans Tietmeyer dat de recente turbulentie op de Europese obligatiemarkt geen aanleiding is om de speculatieve Amerikaanse hedge-fondsen te reguleren. Die fondsen worden verondersteld met grootscheepse verkopen van Europse obligaties en termijncontracten op obligaties de schok van vorige week te hebben veroorzaakt. “De beweeglijkheid van de financiële markten is iets waar we mee moeten leren leven”. Hij voegde daaraan toe dat de angst voor inflatie geen geldige reden is geweest voor de rentestijging op de kapitaalmarkt, omdat voor die angst geen aanleiding is. (Reuter)