Effectenbeurs verdeelt haar fondsen onder de hoeklieden

AMSTERDAM, 9 MAART. De Amsterdamse effectenbeurs is gisteren gekomen tot een definitieve herverdeling van alle beursfondsen onder de hoeklieden. De Vereniging voor de Effectenhandel maakte de toewijzing, die veel voeten in aarde heeft gehad, gisteren bekend.

De lijst moet op de komende algemene ledenvergadering van de beurs, die 15 maart zal plaats hebben, een definitief fiat krijgen van de leden. De nieuwe verdeling van de handel op de Amsterdamse beurs past in de aanstaande beurshervorming. Als gevolg van de invoering van een nieuw handelssysteem van de beurs deze zomer wordt circa de helft van de 200 hoeklieden, werkzaam op de beursvloer, overbodig. Op 1 juli wordt de beurs gesplitst in een geautomatiseerde schermenbeurs voor grote transacties en een beurs voor kleinere - particuliere - orders. In die laatste markt zal de hoekman, die dan specialist heet, een belangrijke rol spelen. Het grote verschil met de huidige situatie is dat er per fonds één specialist komt, nu zijn er vaak een paar hoekmannen die de handel in een bepaald fonds verzorgen.

De eerste verdeling, die de Vereniging een paar weken geleden bekendmaakte, werd verworpen door de beursleden. Naast het feit dat een belangrijk fonds als Ahold niet op de eerste uitdraai voorkwam, was de verdeling volgens velen “niet eerlijk”. Zo kreeg Van der Wielen opmerkelijk veel belangrijke fondsen toebedeeld terwijl AOT er karig van af kwam. In de nieuwe opzet zal aan hoekmansbedrijven die door de herverdeling achteruit gaan in courtage als compensatie het recht op inschrijving op nieuwe beursfondsen (PTT, Ballast Nedam) het eerst worden aangeboden.

Gisteren werd tevens bekend dat J.L. Abcouwer is afgetreden als bestuurslid van de Amsterdamse effectenbeurs. Abcouwer, die de hoeklieden in het bestuur vertegenwoordigde, blijft wel aan als voorzitter van de Vereniging van Hoeklieden. Hij verlaat het bestuur omdat hij niet wil meewerken aan een eventuele fusie van de effectenbeurs en optiebeurs.