Economische groei in ex-DDR valt mee

WIESBADEN, 9 MAART. De economie van de vroegere DDR is vorig jaar duidelijk sterker gegroeid dan in januari was geraamd.

De toeneming van het bruto binnenlands produkt (bbp) is herzien van 6,3 tot 7,1 procent, zo heeft het Duitse bureau voor statistiek woensdag bekendgemaakt. Daardoor is de vermindering van het bbp in geheel Duitsland uitgekomen op 1,2 procent in plaats van 1,3 procent. In het westen van het land kromp de economie met 1,9 procent. De groei van de economie in Oost-Duitsland is in de loop van 1993 duidelijk aangetrokken. In het eerste halfjaar was er ten opzichte van dezelfde periode van 1992 een vooruitgang van 6,7 procent. In de tweede helft nam het bbp met 7,4 procent toe tot 148,9 miljard mark, wat overeenkomt met 9,2 procent van de produktie in geheel Duitsland. De economie van de vroegere DDR heeft nu twee jaar achtereen een duidelijk herstel laten zien, maar draait volgens minister Rexrodt van economische zaken nog steeds niet op eigen kracht. Rexrodt wees er gisteren op dat er nog grote kloven gapen tussen de lonen en de produktiviteit en tussen de vraag en de produktie. Omvangrijke financiële steun vanuit het westen van het land vult deze gaten op. De loonkosten per eenheid produktie in het oosten liggen 44 procent boven het niveau in West-Duitsland. (DPA, KRF)