CRI noteert groei aantal racistische incidenten

ROTTERDAM, 9 MAART. De Centrale Recherche Informatie (CRI) heeft over 1993 612 racistische incidenten geregistreerd. Dat is een stijging ten opzichte van de periode van januari 1992 en mei 1993, toen er 337 incidenten waren.

Bij circa zes procent van de incidenten werd een dader opgepakt.In een vertrouwelijke analyse van de daders, uitgevoerd voor politie en justitie, concludeert het CRI dat er voor directe betrokkenheid van extreem-rechtse organisaties geen bewijs is.

Volgens een woordvoerder van het CRI is de lijst gebaseerd op aangiftes die vorig jaar bij de politie binnenkwamen. De CRI houdt er echter rekening mee dat niet alleen het aantal racistische incidenten, maar vooral ook het aantal meldingen door de politiekorpsen dit jaar is toegenomen: “In 1992 was het nog nauwelijks bekend dat wij dit registreerden,” aldus de woordvoerder.

Van de 612 aangiftes bestond 33 procent uit bekladdingen, 32 procent uit dreigbrieven, 7,8 procent uit het verspreiden van racistische pamfletten en stickers, 4,1 procent uit valse bommeldingen en 2,8 procent uit brandstichtingen. De rest betrof bomaanslagen, mishandelingen, scheldpartijen, vernielingen en het weigeren van toegang tot discotheken.

Bij de aangehouden daders betrof het volgens de woordvoerder van het CRI “jongeren die uit balorigheid of voor de kick acties ondernemen.” “We hebben geen aanwijzingen dat ze worden aangestuurd door extreem-rechtse organisaties en hebben geen structuur of vaste werkwijze kunnen ontdekken.” Het zou gaan om 'lokale acties', waarbij ook de zucht naar publiciteit vaak een rol speelt. 'Zachte informatie' van bijvoorbeeld de inlichtingendiensten van de politiekorpsen is in de analyse overigens niet verwerkt.

De Leidse onderzoeker J. van Donselaar zet daarom enige kanttekeningen bij de daderanalyse van het CRI. “Bij extreem-rechts is het een proces van aantrekken en afstoten van gewelddadige activisten. Een legale partij wil niet in opspraak komen, daarom blijven de banden met die activisten noodzakelijkerwijs vaag. Maar neem bijvoorbeeld het Nijmeegs Bevrijdingsfront, dat in 1993 brand stichtte, valse bommeldingen deed en vernielingen aanrichtte. De helft van de leden bestond uit aanhangers van CP'86. Als ze dan zeggen in een opwelling of uit balorigheid te handelen, is het de vraag hoeveel waarde je daaraan moet hechten.”