CDA sleutelt aan AOW-plannen

PAG.2 CDA ZOEKT GELD; PAG.7 HOOFDARTIKEL

DEN HAAG, 9 MAART. De CDA-fractie in de Tweede kamer ziet maar geringe mogelijkheden om het AOW-voorstel van de partij aan te passen.

De fractie geeft er de voorkeur aan vast te houden aan bevriezing van de AOW voor vier jaar; een deel van de ouderen zou voor het verlies aan koopkracht moeten worden gecompenseerd via aanvullende maatregelen. Financiële specialisten in de fractie wijzen erop dat de marges gering zijn.

Vandaag vergadert de CDA-fractie over mogelijke opties om “het AOW-voorstel nader in te vullen”, zoals lijsttrekker L.C. Brinkman het maandag formuleerde. Brinkman wordt bijgestaan door prominente CDA-leden zoals de vroegere minister-president en voormalige president van De Nederlandsche Bank, J. Zijlstra, en ex-minister J. de Koning.

De financieel woordvoerder van de CDA-Kamerfractie, G. Terpstra, vindt dat er “in principe” moet worden vastgehouden aan de koers van het verkiezingsprogramma. “We maken een keus voor werkgelegenheid en verhullen minder gunstige gevolgen niet.” De financieel specialist K. Tuinstra heeft gisteravond een alternatief ontwikkeld om mensen met een laag inkomen, onder wie AOW'ers, extra financiële steun te geven.

Fractieleider Brinkman heeft deze week overleg met zijn fractie en vooraanstaande partijgenoten. In de kring van zijn adviseurs wordt erop gewezen dat extra flankerend beleid voor de ouderen kostbaar is. Verandering van het AOW-voorstel raakt ook andere onderdelen van het verkiezingsprogramma, zoals de sociale uitkeringen, de ambtenarensalarissen en de werkgelegenheid.

De vice-voorzitter van de CDA-programcommissie, A. Kolnaar, noemt bevriezing van de uitkeringen, waaronder de AOW, nog steeds “juist en verantwoord”. Hij voelt er niet veel voor geld te reserveren voor reparatie van de koopkracht voor AOW'ers. De afgetreden CDA-voorzitter W. van Velzen vindt dat Kolnaar de bevriezing van de uitkeringen heeft “versmald” tot de AOW. “Kolnaar is zonder dat ik het wist naar de NOS-camera's gegaan en heeft daar dat beeld neergezet”, zegt Van Velzen in een gesprek met deze krant.

Brinkman hoopt rondom het weekeind met zijn beraadslagingen klaar te zijn en een “invulling' van het AOW-voorstel te presenteren. De fractie heeft hem daarvoor een ruim mandaat gegeven, al lopen de meningen over de ruimte voor een oplossing uiteen. Sommige CDA-Tweede-Kamerleden vinden dat Brinkman het na de verkiezingsnederlaag van vorige week met de AOW over een andere boeg moet gooien, terwijl anderen menen dat er niet veel kan veranderen. Het Brabantse Kamerlid G. Leers: “We hebben een uitstekend AOW-voorstel, maar als de kiezer het niet meemaakt, kun je niet met de kop door de muur lopen. De marges voor aanpassing zijn echter klein”.