Algerijnse vrouwen: geen dialoog met de moordenaars

ALGIERS, 9 MAART. Honderden Algerijnse vrouwen hebben gisteren hun verzet tegen de contacten tussen regering en moslim-fundamentalisten gescandeerd tijdens een bijeenkomst in Algiers ter gelegenheid van de Internationale dag van de vrouw.

De vrouwen riepen leuzen tegen het moslim-fundamentalisme en schreeuwden hun woede tegen de autoriteiten wegens de herhaalde oproepen van regeringsvertegenwoordigers tot een politieke dialoog met de fundamentalisten die Algerije uit zijn politieke crisis moet halen. “Geen dialoog met de moordenaars”, scandeerden de vrouwen, die waren gewapend met portretten van vrouwen, journalisten en intellectuelen die de afgelopen twee jaar door moslim-extremisten zijn vermoord. Volgens officiële cijfers zijn 25 vrouwen tot dusverre het slachtoffer geworden van moslim-extremistische groepen die sinds twee jaar een gewelddadige campagne voeren voor een islamitisch bewind in Algerije.

De vrouwen onderstreepten tevens hun weigering te buigen voor aanmaningen van de extremisten de islamitische kledingvoorschriften na te leven, op straffe van de dood. “Noch hejab, noch djilbab”, riepen ze, verwijzend naar respectievelijk de islamitische hoofdbedekking en lange jurk. “Noch Iran noch Soedan. Algerije is Algerijns, wij willen een modern land.”

De moslim-extremisten op hun beurt markeerden de dag van de vrouw met aanplakbiljetten waarop vrouwen werden aangespoord de islamitische regels na te volgen. “Haar die de hejab draagt, zal niets worden aangedaan (..) Haar die niets draagt, wacht het mes”, aldus de affiches.

Het laatste vrouweljke slachtoffer van de extremisten was een 17-jarig schoolmeisje, Katia Bengagna, die 28 februari werd vermoord toen zij met een vriendin op straat liep. Volgens getuigen die in de pers werden geciteerd, werd de vriendin gespaard omdat zij een hejab droeg. (AFP, AP)