Winst van Hunter Douglas omhoog

ROTTERDAM, 8 MAART. Hunter Douglas, het raambekledings- en bouwproduktenbedrijf, bekend van de Luxaflex-jalouzieen, heeft zowel de omzet als de winst over 1993 zien toenemen. De netto winst ging omhoog naar 62,8 miljoen, een stijging van 33,9 procent ten opzichte van de 46,9 miljoen in 1992 (vóór 13,5 miljoen miljoen buitengewone lasten). De omzet steeg in 1993 naar 1.781 miljoen gulden, 5,9 procent meer dan de 1.682 miljoen een jaar eerder.

De netto winst per aandeel steeg naar 3,76 gulden, vergeleken met 2,78 gulden over 1992 voor buitengewone lasten (gecorrigeerd voor stockdividenden). Vanwegde de verbeterde resultaten stelt de directie voor een dividend van 1,75 gulden per gewoon aandeel uit te keren, vergeleken met 1,50 over 1992. Het bedrijfsresultaat ging met 19,9 procent omhoog, van 113,1 miljoen in 1992 naar 135,6 miljoen in het afgelopen jaar.

De verbeterde resultaten van Hunter Douglas zijn volgens president R. Sonnenberg mede te danken aan de oplevende economie in de Verenigde Staten waar de sector raambekledingsprodukten geprofiteerd heeft van het herstellende vertrouwen van de consument in de economie. Deze positieve invloeden worden dit jaar nog voor een gedeelte teniet gedaan door de economische terugval in Europa, het Midden Oosten en Afrika, waar Hunter Douglas 44 procent van zijn omzet genereert. 37 procent van de omzet behaalt het raambekledingsbedrijf in de Verenigde Staten. Voor Australië/Nieuw Zeeland, Azië en Latijns-Amerika zijn die percentages respectievelijk 10, 5 en 4 procent.

Het resultaat van Hunter Douglas is de laatste jaren sterk onder druk komen te staan van de dalende aluminiumprijzen, die ondermeer een nadelige invloed hadden op de smelter-deelnemingen van Hunter Douglas in deze sector. Bovendien had het bedrijf te lijden onder de lagere dollar en hogere renteniveaus. Inmiddels is wereldwijd geherstructureerd en heeft het bedrijf kunnen profiteren van de gestegen dollar, wat vooral de terugvallende activiteiten in Europa heeft kunnen compenseren. Vooral in Australië heeft het bedrijf kunnen profiteren van een herstructurering die wereldwijd is doorgevoerd. “Ons doel is onze positie als marktleider verder uit te bouwen”, deelde president R. Sonnenberg vanochtend mee. “Bovendien voeren wij een selectief overnamebeleid”, stelde de voorzitter doelend op de overname van ondermeer twee bedrijven in China. Sonnenberg toonde zich voorzichtig optimistisch over de prognoses van het bedrijf voor 1994.

Hunter Douglas is wereldwijd leider op het gebied van raambekledingsprodukten, een belangrijke producent van bouwprodukten, actief in de internationale alumimiumhandel en producent en distributeur van precisiemachinerieëen. Sinds 1971 heeft de groep haar hoofdkantoor in Rotterdam en sins twee jaar beschikt Hunter Douglas tevens over een managementkantoor in het Zwitserse Luzern. Er werken bij Hunter Douglas meer dan 10.000 mensen. De Groep omvat ruim 100 ondernemingen met 40 fabrieken en 50 assemblagebedrijven, alsmede marketing-organisaties in meer dan 80 landen.