Winst Nedcon fors omlaag

Het constructiebedrijf Nedcon heeft over 1993 ondanks een toegenomen omzet, een scherp lagere winst behaald. Het netto resultaat van de Doetinchemse onderneming kwam uit op 3 miljoen gulden tegen 6,9 miljoen gulden winst over het voorgaande boekjaar.

De winst per aandeel bedroeg 2,40 gulden tegen 5,66 gulden over 1992. Aan aandeelhouders wordt een keuzedividend voorgesteld van 1,10 gulden contant of in (certificaten van) aandelen uit de agioreserve bij welke mogelijkheid het bezit van 40 certificaten recht geeft op één nieuw certificaat. Over vorig jaar keerde het beurgenoteerde fonds een dividend uit van 2 gulden.