Verbetering arbeidsmarkt; Clinton trekt miljarden uit voor banenplan

WASHINGTON, 8 MAART. President Clinton zal deze week een plan ontvouwen ter verbetering van de Amerikaanse arbeidsmarkt, waarvoor dertien miljard dollar is uitgetrokken voor een periode van vijf jaar.

Het plan is er vooral op gericht om de bestaande scholings- en opleidingsprogramma's aan te passen aan wat het bedrijfsleven vraagt.

Met het banenplan kan de Amerikaanse regering goede sier maken op de speciale conferentie van de zeven grootste industrielanden (G7), die op 14 en 15 maart in Detroit plaats heeft. Vorig jaar juli stelde Clinton voor een speciale 'banentop' te houden om de groeiende werkloosheid in de wereld aan te pakken. Het is de eerste maal dat er een dergelijke bijeenkomst zal plaatsvinden.

De ministers van financiën en werkgelegenheid van de VS, Duitsland, Groot-Brittannië, Frankrijk, Italië, Canada en Japan, zullen geen concrete besluiten nemen. Ze hebben wel de gelegenheid om van gedachten te wisselen over kansrijke manieren op de problemen op de arbeidmarkt aan te pakken.

De Amerikaanse werkgelegenheidsplannen die deze week het licht zien, vervat in de zogenoemde Reemployment Act, houden onder meer in dat bijvoorbeeld schoolverlaters recht hebben op een uitkering. Mensen die van baan willen veranderen kunnen steun krijgen bij het zoeken van nieuwe mogelijkheden.

Andere voorstellen voor de aanpak van de werkloosheid in de VS liggen al bij het Congres. Zo zal er in de School to Work Act 300 miljoen dollar worden uitgetrokken voor een extra opleiding van een jaar om schoolverlaters op specifieke terreinen bij te scholen.

Verder is er de zogenoemde Goals 200 Act. Dit plan is bedoeld om mensen die ontslagen zijn of een uitkering hebben bij te brengen over welke vaardigheden ze moeten beschikken om weer aan het werk te gaan. Er zullen standaarden worden opgesteld over de kwalificaties die er voor diverse bedrijfstakken nodig zijn.

Uitgangspunt van Clintons banenplan is dat de bestaande overheidspropgramma's te versnipperd zijn, waardoor het problematisch wordt de hulp aan werklozen te coördineren. Staten en steden kunnen dan ook banencentra oprichten, waar uitkeringen worden verstrekt, advies wordt gegeven, wordt vastgesteld waar mensen geschikt voor zijn en informatie wordt verstrekt over herscholing, financiële steun en vacatures.

De zes bestaande overheidsprogramma's voor opleiding en scholing worden samengevoegd tot één. De dertien miljard dollar die voor de uitvoering is uitgetrokken, komt uit de samen te voegen programma's en uit bezuinigingen op andere activiteiten van het Amerikaanse ministerie van werkgelegenheid. (Reuter)