Vakbeweging eist vertegenwoordiging in stichting pensioenen

ROTTERDAM, 8 MAART. In het bestuur van de Stichting Ondernemingspensioenfondsen (OPF), dat met 300 leden een gezamenlijk kapitaal van 100 miljard gulden beheert, zitten geen vertegenwoordigers van vakbonden. Dat moet veranderen, zei H. Peperkamp, hoofdbestuurder van de Industriebond FNV, vandaag op een bijeenkomst voor werknemersleden van de besturen van ondernemingspensioenfondsen.

Volgens Peperkamp is het niet aanvaardbaar dat in het OPF-bestuur alleen vertegenwoordigers van de werkgevers zitting hebben. De vakbonden ergeren zich hieraan omdat het OPF namens de aangesloten pensioenfondsen, waaronder die van Shell, Akzo, Unilever en KLM, als gesprekspartner optreedt met de overheid en de media. De standpunten die het OPF inneemt in discussies over de aanpassing van pensioenregelingen of de rol die pensioenfondsen maatschappelijk moeten spelen, worden volgens Peperkamp teveel gekleurd door de belangen van de werkgevers. Peperkamp laakte vanmorgen ook de nauwe banden die volgens hem bestaan tussen het OPF en de werkgeversorganisatie VNO. Dat de secretaris van het OPF in dienst is van het VNO en ook het secretariaat van de stichting gevestigd is op het VNO-hoofdkantoor in Den Haag “wekt op zijn minst de schijn dat de Stichting geen neutrale organisatie is, maar vanuit dit centrale punt het standpunt van de werkgevers vertolkt”, aldus Peperkamp.

In de Stichting Ondernemingspensioenfondsen zijn de pensioenfondsen verenigd die verbonden zijn aan één bedrijf. Daarnaast opereert in Nederland de Vereniging van Bedrijfspensioenfondsen (VB), waarin de pensioenfondsen zijn gebundeld die voor een hele bedrijfstak opereren. Zowel de ondernemingspensioenfondsen als de bedrijfstakpensioenfondsen hebben een paritair samengesteld bestuur (waarin werkgevers en werknemers vertegenwoordigd zijn). Het bestuur van de VB bestaat ook voor gelijke delen uit vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers, een constructie die volgens de vakbonden ook door het OPF moet worden ingevoerd. Bij het OPF kon men vanmorgen niet reageren op de klacht van vakbondszijde.