Stellingen

Sinds het verschijnen van de encycliek Veritatis Splendor is het voor de katholieke politicus moeilijker zonder last of ruggespraak te stemmen.

C.J.W.P. Groot, Technische Universiteit Delft

Blues luistere men niet tijdens een depressie maar juist ter voorkoming van een depressie. Niets is namelijk zo relativerend als het bezongen nog ergere leed van anderen.

G.L.M. Kraaykamp, Universiteit Utrecht

'His home is his castle', slaat in Nederland niet op het recht op privacy in je eigen huis, maar op de onroerend-goed-prijzen.

W.R. van Furth, Universiteit Utrecht

De beste stellingen zijn die, waarbij de lezer zich ergert dat hij niet zelf op de gedachte is gekomen.

P.H.F. Morshuis, Technische Universiteit Delft

Het veelvuldig gebruik van bijvoeglijke naamwoorden verraadt soms de schamelheid van de achterliggende ideeën.

M. Otte, Katholieke Universiteit Brabant

Monnikenwerk is een heidens karwei.

E.M. van Kleef, Rijksuniversiteit Leiden

Als het aantal mensen met een gehoorprothese net zo hoog zou zijn als het aantal bril- of contactlensdraers, zou de term 'gehoorgestoorden' waarschijnlijk al lang zijn uitgestorven.

B. van der Horst, Erasmus Universiteit Rotterdam