Rodamco verwacht dit jaar herstel van vastgoedmarkt

ROTTERDAM, 8 MAART. Rodamco, het internationale vastgoedfonds van Europa's grootste beleggingsinstelling Robeco, heeft in het op 28 februari geëindigde boekjaar 1993-1994 131 miljoen gulden moeten afboeken op de 10 miljard gulden aan panden die het fonds bezit. Rodamco verwacht dat dit jaar voor het eerst sinds jaren het vastgoed weer in waarde zal stijgen.

Volgens Rodamco-directeur drs. W. Dijkema zijn vooral de vastgoedmarkten in Frankrijk en Spanje in mineur geweest. “We zitten nu dicht bij het dal en we overwegen al opnieuw aankopen in continentaal Europa.”

Rodamco's eerste stap in het Verre Oosten blijkt nog niet aan de verwachtingen te hebben voldaan. De grootschalige investeringen in Australië hebben niet de verwachte boekwinst opgeleverd, aldus Dijkema. Door de kosten van de aankoop heeft Rodamco meteen 5 procent van de waarde af moeten halen.

Ondanks de waardeverliezen kwam het totale beleggingsresultaat voor het eerst sinds jaren positief uit. Dit kwam door het gestaag stijgende netto-resultaat, de stroom huurinkomsten, en het vergeleken bij vorige jaren bescheiden bedrag aan afboekingen. Gemeten in lokale valuta's moest het vastgoedfonds 131 miljoen gulden afboeken tegen 695 miljoen in 1992/93 en 815 miljoen in 1991/92.

Het totale beleggingsresultaat kwam uit op 333 miljoen gulden, tegenover verliezen van 505 miljoen gulden en 342 miljoen gulden in de daaraan voorafgaande boekjaren. Per aandeel bedroeg het beleggingsresultaat over het afgelopen boekjaar 4,5 procent.

Dijkema verwacht dat er dit boekjaar geen afboekingen meer nodig zijn. Bovendien verwacht Rodamco, dat de netto winst net zoals in het afgelopen boekjaar met 5 procent zal blijven stijgen. Dit zou betekenen dat de netto winst in het komende boekjaar zal stijgen van 449 miljoen tot 470 miljoen gulden. Wanneer het totaal resultaat in het komend jaar niet onder druk zou komen door afboekingen, zoals Dijkema verwacht, zou het kunnen stijgen van 333 miljoen tot minimaal 470 miljoen gulden.

Aandeelhouders hebben kennelijk al op de verwachte winststijging vooruitgelopen: het resultaat voor een investering op de beurs in Rodamco bedroeg in het afgelopen boekjaar bijna 35 procent, tegen een verlies van 2 procent in het jaar ervoor. Rodamco stelt ze opnieuw een keuzedividend in het vooruitzicht.

Op het Europese vasteland was de afboeking met 9 procent aanzienlijk, maar altijd nog geringer dan de waardevermindering met 15 procent in het voorgaande jaar. In het Verenigd Koninkrijk was in 1993/94 sprake van een herstel van 8 procent na de 24 procent waardevermindering op Rodamco's vastgoed in 1992/93. In Noord-Amerika nam de waarde van het onroerend goed nog eens met 1 procent af na in 1992/93 al 6 procent minder waard geworden te zijn.

Dijkema is trots op de “uitstekende verhuurbaarheid” van zijn vastgoed. In 1993/94 is de leegstand in de vastgoedportefeuille verminderd van 4,6 procent tot 3,5 procent. Rodamco kocht in het voorbije boekjaar voor bijna 1,6 miljard gulden aan vastgoed aan, terwijl voor ruim 100 miljoen gulden werd verkocht. Dijkema hoopt dit jaar weer voor aanzienlijke bedragen aan te kopen in het Verre Oosten, met uitzondering van Australië en in Europa. Hij heeft nog 2 miljard gulden aan liquiditeiten.