Regering Liberia

MONROVIA, 8 MAART. In Monrovia, de hoofdstad van de Westafrikaanse staat Liberia, is gisteren een overgangsregering ingezworen die tot taak heeft om de algemene verkiezingen in Liberia voor te bereiden, die op 7 september moeten plaatshebben. Deze 'staatsraad', die bestaat uit vertegenwoordigers van de drie belangrijkste gewapende milities in Liberia, is de eerste regering die algemeen in Liberia wordt erkend sinds in 1989 de burgeroorlog uitbrak. De staatsraad gaat ervan uit dat ECOMOG, een vredesmacht bestaande uit 20.000 Afrikaanse militairen uit acht Afrikaanse landen, op die datum de circa 60.000 leden van de gewapende milities in Liberia ontwapend zal hebben. (Reuter, AP, AFP)