Reclame Benetton in Italië verboden

ROME, 8 MAART. De Italiaanse reclamejury heeft de nieuwe advertentie van het kledingconcern Benetton verboden. Op de foto zijn de met bloed doorweekte kleren afgebeeld van een soldaat die in Bosnië is gedood.

De consumentenorganisatie Federconsumatori had een klacht ingediend bij de reclamejury over de foto, die al uitgebreid te zien is geweest in gedrukte media en op buitenreclame.

Ook in andere landen, waaronder Frankrijk, Duitsland en Zwitserland, zijn protesten gerezen tegen deze vorm van reclame.

Het is de vijfde advertentie van Benetton die is verboden door de jury, die bestaat uit vertegenwoordigers van de reclamewereld en de media. De reclame is verboden op grond van een artikel in de reclamecode dat bepaalt dat publiciteit “correct, eerlijk en waarheidsgetrouw” moet zijn.

De reclamecode, die door de bedrijfstak zelf is opgesteld, wordt onderschreven door de overgrote meerderheid van de media en advertentiebureaus.

Net als vele andere omstreden foto's uit de reclamecampagnes van Benetton is ook deze gemaakt door Oliveiro Toscani.

Toscani heeft gezegd geen spijt te hebben van zijn foto en maakte duidelijk dat hij door zal gaan met zoeken naar controversiële onderwerpen.

Het kledingbedrijf zoekt de controverse bewust, als een poging om de discussie over bepaalde onderwerpen te stimuleren en zelf in het nieuws te blijven.

Benetton heeft vorig jaar zijn omzet met ongeveer tien procent zien stijgen, naar 2,7 biljoen lire, ongeveer 3,2 miljard gulden.

    • Marc Leijendekker