Nedship Bank ziet winst 60 pct stijgen

De scheepshypotheekbank Nedship Bank, dochter van de Rabobank, vorig jaar ruim 60 procent meer winst behaald. Dit kwam vooral door een zeer hoge leningenproduktie en door overneming van de leningenportefeuille van het Norges Hypotekinstitutt.

Nedship verstrekte voor 1,56 miljard gulden aan nieuwe leningen, vergeleken met 753 miljoen gulden in 1992. De leningportefeuille nam met de helft toe tot 3,54 miljard gulden. Het brutoresultaat steeg 42 procent tot 55,3 miljoen gulden. Wegens de groei van de kredietportefeuille werd de toevoeging aan de VAR (Voorziening Algemene Risico's) verhoogd van 15 tot 17,5 miljoen gulden. Het netto resultaat van de bank steeg van 17,8 miljoen tot 28,6 miljoen gulden. Nedship verwacht voor dit jaar, gezien de teleurstellende vraag naar scheepsruimte, in bijna alle sectoren van zee- en binnenvaart enige vermindering van de leningenproduktie. Indien de wereldeconomie in 1994 aantrekt is een beperkte stijging van de netto winst mogelijk.