Na opstappen voorzitter Van Velzen; CDA past plannen met AOW toch aan

PAG.3: ZOENOFFER/ REACTIES/ CHRONOLOGIE; PAG.2: BOZE TUINDERS

DEN HAAG, 8 MAART. Het CDA gaat het AOW-standpunt in zijn verkiezingsprogramma aanpassen. In verband met de commotie die binnen de partij is ontstaan over de voorgenomen bevriezing van de oudedagsvoorziening is partijvoorzitter W. van Velzen gisteren afgetreden.

Lijsttrekker Brinkman liet in aansluiting op het vertrek van de voorzitter weten dat het verkiezingsprogramma “nadere invulling behoeft op het punt van de AOW”. Het is nog onduidelijk of het CDA een aparte partijraad bijeenroept om de aanpassing van het AOW-standpunt in het programma vast te leggen.

De aanpassing van het programma en het vertrek van de partijvoorzitter zijn een reactie op de toenemende onrust in de achterban van het CDA over het voornemen alle uitkeringen inclusief de AOW voor vier jaar te bevriezen. De voor het CDA negatieve uitkomst van de gemeenteraadsverkiezingen, in Kamerzetels omgerekend een verlies van vijftien, wordt binnen de partij grotendeels toegeschreven aan het AOW-standpunt.

Partijvoorzitter Van Velzen, die toch al aan zijn laatste maanden bezig was, voelt zich volgens een persverklaring “verantwoordelijk voor de presentatie van de door het CDA vastgestelde en bevestigde AOW-voorstellen en de ontstane discussie daarover in de eigen achterban en in het land”.

Met zijn aftreden zou Van Velzen een bijdrage willen leveren aan het herstel van de vertrouwensband tussen de ouderen en het CDA. Van Velzen, die kandidaat is voor het Europese parlement, zal zich de komende tijd geheel gaan wijden aan de Euro-campagne. Plaatsvervangend voorzitter P. Lodders-Elfferich zal hem voorlopig vervangen. Brinkman zei vanmiddag het vertrek van Van Velzen “niet alleen zakelijk maar ook persoonlijk te betreuren”.

Eind vorige week leidde de grote verkiezingsnederlaag van het CDA tot een actie van de vijf lijsttrekkers in Den Bosch, Tilburg, Eindhoven, Breda en Helmond. In een open brief riepen zij lijsttrekker Brinkman op terug te komen op “het onrechtvaardige AOW-standpunt”. Tijdens een persconferentie na afloop van beraad met het CDA-kader afgelopen vrijdagavond zei Brinkman dat het vooral met de presentatie van het AOW-standpunt verkeerd is gegaan: “Ik denk dat er fouten zijn gemaakt, dat vind ik dus ook donders vervelend, omdat mensen daardoor in de knoei zijn geraakt, geheel tegen mijn bedoeling in, en ik probeer dat dus recht te trekken.”

Brinkman zal deze week over de aanpassing van het programma gesprekken voeren met onder meer het dagelijks bestuur van de partij, de programcommissie en de ouderenbonden.

Prof. dr. A. Kolnaar, vice-voorzitter van de CDA-programcommissie, zei gisteravond dat “eerlijkheid wordt gestraft”.

Pag.3: Dit weekeinde aanpassing van program

Ook bij de andere partijen zullen de uitkeringen de loonontwikkeling in het bedrijfsleven niet volgen. “Het verschil is dat het CDA het vooraf zegt, de andere partijen komen na vier jaar tot die conclusie.” Tijdens het CDA-verkiezingscongres is de toezegging gedaan om 450 miljoen gulden uit te trekken om in individuele gevallen de gevolgen van de bevriezing van de AOW te verzachten. “Misschien dat we dit bedrag moeten verhogen”, zegt Kolnaar. Het is de bedoeling dat de aanpassing “rondom het weekeinde” gereed is.

Uit berekeningen van het Centraal Planbureau blijkt dat door het CDA-beleid de koopkracht van iemand met alleen AOW in de periode 1995-1998 met 1,5 procent afneemt per jaar. In de plannen van coalitiegenoot PvdA neemt de koopkracht met 0,75 procent af. Om het verschil te overbruggen, is volgens het CPB een bedrag van ongeveer 450 miljoen gulden nodig.

Het voorstel van Brinkman zich nog eens over de AOW te beraden, is binnen en buiten de partij met gemengde gevoelens ontvangen. Een PvdA-woordvoerder zei verheugd te zijn over de ontwikkeling en datzelfde geldt voor de lokale CDA-lijsttrekkers die zich de afgelopen dagen zo tegen het partijstandpunt hebben gekeerd. Initiatiefnemer P. van der Krabben uit Den Bosch liet in een persbericht weten dat de gezamenlijke actie van de Brabantse lijsttrekkers niet meer nodig is nu Brinkman en het dagelijks bestuur erkennen dat het AOW-standpunt moet worden aangepast. “De basis heeft gesproken en naar de basis wordt nu geluisterd. Dat was de belangrijkste inzet voor de gezamenlijk actie,” aldus Van der Krabben.

Premier Lubbers zei op een CDA-bijeenkomst in Maastricht dat hij alle vertrouwen heeft dat Brinkman de kwestie nu goed zal oplossen. Wel zei hij dat “Nederlandse ouderen ook maar eens wat meer tevreden moeten zijn”. Zij hebben het immers beter dan hun lotgenoten buiten Nederland en ook beter dan ouderen uit vorige generaties.