Lady Lazarus

London Magazine Feb/March. Picador (via Van Ditmar) 160 blz.¢85,99

Sylvia Plath komt, vanzelfsprekend, voor in de 'Encyclopedie' van Lust & Gratie, onder 'dood' en onder 'gedachten', in de vorm van gedichten van respectievelijk Anne Sexton en Judith Herzberg. In de nieuwe London Magazine beschrijft Vernon Scannell een ontmoeting met de dichteres op een poëzieworkshop in Devon, tien jaar na haar zelfmoord. Hij, de docent, herkent niet de schrijfster maar wel onmiddellijk de ingeleverde gedichten als perfecte Plath-pastiches. Dat levert in 'Lady Lazarus' grappige verwarring op, maar het zou pas een echte ode aan Plath zijn geweest als Scannell zich gewaagd had aan het weergeven van die 'pastiches'.

Hugh Tulloch herlas de twee grote dystopia-romans Brave New World en 1984, en concludeert dat Huxley's sombere toekomstblik juister is gebleken dan die van Orwell zeventien jaar later. In deze 'Brave New World Revisited' husselt de historicus Tulloch onbekommerd biografische, historische en anekdotische gegevens dooreen met een paar Freudiaanse strategieën tot een literair systeem. “Brave New World is a brilliant intellectual exercise where the scientist is given full imaginative play, but where the ambivalence of its author's personality is also laid bare. The world it creates is 'insane' and totally unacceptable, yet with what barely conscious relief Huxley portrays a world without family, marriage, history, Christianity, fear, uncertainty, self-torture, nationalism and war - it is not the simple dystopian novel it is unthinkingly taken to be.”

Volgens Tulloch lazen studenten in de jaren vijftig Brave New World als een heerlijke utopie van een wereld met meer seks, meer duurzame consumptiegoederen en meer drugs. Zij hadden, vindt hij nu, meer gelijk dan de latere generaties die in de roman één grote waarschuwing zagen. Een opmerkelijk standpunt.

Een groot, en zeker niet het minst lezenswaardige gedeelte van London Magazine is steeds bestemd voor besprekingen van kunst, toneel, poëzie en proza.

    • Margot Engelen