GroenLinks niet terug in college Amsterdam

AMSTERDAM, 8 MAART. PvdA, VVD en D66 zullen het nieuwe college van burgemeester en wethouders in Amsterdam vormen. Hun collegepartner van de afgelopen vier jaar, GroenLinks, hebben zij gisteravond uitgesloten van het nieuwe bestuurscollege.

Tijdens de eerste, openbare onderhandelingen over de collegevorming, gisteren op het stadhuis, spraken de drie grootste partijen zich uit voor een drie-partijencollege. VVD en D66 voegden daar direct aan toe dat zij het liefst met elkaar en de PvdA verder gingen. PvdA-onderhandelaar E. van der Laan wilde GroenLinks niet op voorhand uitsluiten. De drie partijen hebben samen dertig van de 45 zetels in de nieuwe raad.

Voor de onderhandelingen waren alle partijen uitgenodigd, behalve de Centrumdemocraten. “Wij hebben ingeschat dat, hoe de onderhandelingen ook verlopen, niemand hier aan tafel met de CD een college wil vormen”, aldus Van der Laan. Al snel werd duidelijk dat ook de andere kleinere partijen geen rol zouden spelen bij de onderhandelingen over het programma van de komende vier jaar.

Dat GroenLinks niet meer mee mag doen, is omdat de collegepartners vonden dat de partij te vaak geaarzeld had bij belangrijke beslissingen. Het nieuwe college moet daadkrachtiger worden dan het vorige, vonden de drie grootste partijen. Lijsttrekker F. Köhler van GroenLinks vond het verbazingwekkend dat de PvdA het gebrek aan daadkracht in het vorige college weet aan “die ene wethouder van GroenLinks”, terwijl de PvdA drie wethouders had geleverd.

De PvdA wilde van GroenLinks eerst weten of de partij de volgende vier jaar zich loyaler aan de collegebeslissingen zou betonen en of zij de door de vorige raad genomen besluiten zou verdedigen. Van der Laan doelde met name op het onlangs aangenomen verkeers- en inrichtingsplan voor de binnenstad. Toen Köhler dat niet wilde garanderen (“sommige besluiten continueren, andere niet”), nam hij daarmee in feite plaats in de oppositie.

Morgen wordt door de drie beoogde collegepartners over het program-akkoord onderhandeld. Werk, veiligheid en onderwijs zullen daarin de hoofdpunten worden.