Grafiek Kinderopvang

Ouders in de randstad kunnen gemakkelijker een opvangplaats voor hun kroost vinden dan ouders in meer landelijke gebieden. In Utrecht zijn er in particuliere en gesubsidieerde crèches gemiddeld 7,97 plaatsen voor honderd kinderen. In Friese crèches is veel minder plaats: voor honderd kinderen tot vier jaar, zijn er nog geen drie voltijd-plaatsen. In verstedelijkte gebieden hebben meer vrouwen een betaalde baan dan op het platteland, waardoor de behoefte aan kinderopvang groter is.

Dankzij een stimuleringsregeling van de overheid zijn er de afgelopen vier jaar bijna 50.000 crèche-plaatsen gecreëerd, bovenop de 20.000 plaatsen die er in 1989 al waren. Maar nog altijd zijn de wachtlijsten even groot als het aantal beschikbare plaatsen. Nu de rijkssubsidie per 1 januari van 290 miljoen naar 241 miljoen is gedaald, vrezen de gemeenten dat zij de kinderopvang niet meer kunnen betalen. Per 'kindplaats' krijgen zij 4.750 gulden subsidie, terwijl de werkelijke kosten rond 16.000 gulden per jaar zijn. Vooral kleine gemeenten dreigen net gecreëerde plaatsen weer te moeten opdoeken. Ouders zijn bang dat moeders weer tot 'het aanrecht' zullen worden veroordeeld, aldus een brief die een groep 'bezorgde ouders' aan premier Lubbers en minister d'Ancona (WVC) heeft gestuurd.

    • Kim Wannet