Gewone salmonella vervuilde Brinta

ROTTERDAM, 8 MAART. De serologische typering van de salmonella-bacterie die vorige week in Brinta-ontbijtpap van Honig werd aangetroffen heeft nog geen aanwijzingen opgeleverd voor de herkomst van de besmetting. Het type Salmonella Livingstone dat het Rijksinstituut voor volksgezondheid (RIVM) aantrof is tamelijk algemeen; qua voorkomen is het de vijfde salmonella van Nederland.

Opname van S. Livingstone (genoemd naar het Canadese plaatsje waar hij voor het eerst is geïsoleerd) kàn leiden tot darmklachten. De 'infectueuze dosis' waarop een dergelijke reactie volgt is echter zo hoog dat het onwaarschijnlijk is men van Brinta-consumptie diarree heeft gekregen. Het aantal - vermeende - slachtoffers is dan ook tot een handvol beperkt gebleven. Analyse van hun darminhoud zal uitsluitsel geven over de relatie met Brinta.

De produktie van Brinta bij Avebe in Foxhol wordt pas over enige weken hervat maar de kans dat de infectie in de fabriek is opgetreden wordt nog steeds laag genoemd. Avebe produceert het voorgekookte tarwemeel in continu-bedrijf, zeven dagen per week, in een geautomatiseerd proces waarbij het schaarse personeel fysiek vrijwel geen toegang heeft tot het produkt. Tussen aanvoer van het tarwegraan uit de silo en de verpakking in dozen verloopt hooguit dertig minuten. Dat is te kort om noemenswaardige vermeerdering van de bacterie mogelijk te maken. Bovendien passeert de meelbrij bij het 'voorkoken' een wals die met stoom op 140 graden wordt gehouden en de minimum-temperatuur van de 'slurry' zeker boven de 70 graden brengt. Salmonelle overleeft geen hogere temperatuur. Nagroei in de Brinta-pakken is uitgesloten.

Dit houdt de mogelijkheid open dat de salmonella-bacterien met de grondstof van toeleverancier Ranks Meel in Uithuizen is aangevoerd. Ranks gebruikt uitsluitend Noordnederlandse tarwe en slaat die op in gesloten silo's waarin, behalve tarwe, uitsluitend inlandse rogge wordt opgeslagen. Contact met buitenlandse veevoedergrondstoffen, beruchte salmonella-dragers, is uitgesloten. In theorie kunnen wel knaagdieren en vogels salmonella aanvoeren.