Foto

Foto: GEULDAL - Duizenden kraanvogels vliegen deze dagen over ons land. Ze hebben de winter doorgebracht in Zuid-Spanje en trekken onder invloed van het zachte weer massaal naar hun broedgebieden rond de Oostzee en in Scandinavië. De kraanvogels vliegen tijdens trektochten in het voor- en najaar alleen over het zuiden en oosten van Nederland. Daar zijn tegenwoordig nog maar vier plekken te vinden die de vogels regelmatig aandoen. Vroeger kende Nederland tientallen van dergelijke plaatsen. (Foto Martijn de Jonge)