EU wil overal nachtwerk voor vrouwen

BRUSSEL, 8 MAART. De Europese Commissie is een juridische procedure begonnen tegen België, Frankrijk, Griekenland, Italië een Portugal om nachtwerk voor vrouwen mogelijk te maken. Volgens de Europese wetgeving moeten vrouwen net als mannen het recht hebben 's nachts te werken.

De vijf genoemde landen kennen een verbod op nachtwerk voor vrouwen. Volgens de Europese Commissie heeft dit een negatief effect op hun mogelijkheden een baan te vinden. “In een tijd van hoge werkloosheid, wanneer banen schaars zijn, kan een verbod op nachtarbeid voor vrouwen een verbod op werk betekenen,” aldus een gisteren uitgegeven verklaring van de commissaris voor sociale zaken en werkgelegenheid Padraig Flynn.

In de Europese Unie zijn 18,5 miljoen mensen zonder werk. Vrouwen zijn met een werkloosheidspercentage van 12,6 procent slechter af dan mannen, van wie 9,7 procent werkloos is.

De Europese Commissie heeft gisteren een brief naar de vijf landen gestuur, waarin wordt gevraagd waarom zij hun wetgeving niet aan de Europese regels hebben aangepast en wanneer zij dat alsnog zullen doen. Dit is de eerste stap in een procedure die bij het Europese Hof van Justitie kan eindigen. Het Hof had in 1991 bepaald dat een verbod op nachtarbeid discriminerend is voor vrouwen, indien een dergelijk verbod niet voor mannen geldt. Hiermee werd een regeling uit 1976 bevestigd over gelijke arbeidsvoorwaarden en gelijke toegang tot werk en scholing. (Reuter)